Isti slučaj kao i sa Belim, bili smo na promociji Forty‘evog albuma, i nakon što je Beli završio svoje, pustili smo Šandua da pokaže šta zna!